Manteniment de sistemes contra incendis

Contacte

Manteniment preventiu

A Pimexa som especialistes i li donem una gran importància al manteniment preventiu de tots els sistemes contra incendis. És per aquest motiu que comptem amb un programa de manteniment preventiu contra incendis, per prevenir i protegir qualsevol instal·lació.

Sistemes de manteniment preventiu

El programa de manteniment de les instal·lacions i elements tècnics ha de passar un control periòdic per part d’empreses especialitzades en el sector i degudament habilitades per fer-lo. Per garantir que es realitzen adequadament, és necessari tenir contractat aquest servei amb una empresa especialitzada i homologada.

El programa de manteniment mínim a seguir és l’exigit pel Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Pimexa està habilitada per mantenir tota mena de sistemes contra incendis:

 • Detecció d’incendis i alarma
 • Proveïment d’aigua contra incendis
 • Ruixadors automàtics d’aigua
 • Boques d’Incendis Equipades BIE
 • Hidrants
 • Extintors d’incendi
 • Columna seca
 • Aigua polvoritzada
 • Extinció per aigua nebulitzada
 • Extinció per espuma física
 • Evacuació de focs
 •  Senyalització luminescent
 • Portes d’emergència
 • Material auxiliar

Preguntes freqüents

Aquests són els mínims i obligatoris que indica la legislació:

 • Reial decret 842/2002, de 2 d’agost: Reglament electrotècnic per a baixa tensió, i instruccions tècniques complementàries.
 • Reial decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia, de 4 d’abril: Reglament d’aparells a pressió i Normes Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió, de 29 de maig del 1979. Correcció d’errors.
 • Reial decret 513/2017, del Ministeri d’Indústria i Energia, BOE: Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

Documents bàsics:

 • Seguretat en cas d’incendis (SI). Seguretat d’ús (SU). Ordenances municipals.
 • Normes UNE en general.

Les sigles PCI signifiquen Protecció Contra Incendis. Tal com indica el nom, són els sistemes que s’instal·len per protegir un edifici o instal·lació en cas que es produeixi un incendi. Aquestes instal·lacions només les poden realitzar empreses especialitzades i homologades que compleixin els requisits assenyalats en la reglamentació.

Manteniment correctiu

Les instal·lacions de protecció contra incendis s’instal·len amb l’objectiu de protegir la seguretat de les persones i/o béns. Tot i això, l’estabilitat no acaba aquí, ja que es necessita un manteniment exhaustiu i periòdic per al seu correcte funcionament i fiabilitat.

Dur a terme un correcte manteniment de les instal·lacions i sistemes contra incendis és imprescindible i, per això, a Pimexa, a part de gestionar les avaries per ús i realitzar les reparacions generals, ens encarreguem de vigilar la caducitat dels equips per vida útil. Cada sistema té una data de caducitat diferent, i a Pimexa ens encarreguem de complir la llei i de revisar periòdicament tots els equips i les seves possibles dates de caducitat.

Preguntes freqüents

 • Detectors d’incendi: als 10 anys
 • Detectors CO: als 5 anys
 • Extintors: als 20 anys
 • Proves hidràuliques: als 5 anys
 • Mànegues contra incendis: als 20 anys
 • Vàlvules tancades en sistemes de ruixadors d’aigua
 • Bateries de suport descarregades o danyades
 • Dispositius de detecció defectuosos
 • Ruixadors d’aigua i detectors de fum pintats
 • No tenir recanvis de ruixadors d’aigua
 • Detectors de fum desconnectats per acumulació de pols

Els nostres serveis de manteniment PCI

Ingeniería y diseño en PCI

Enginyeria i Disseny en PCI

En Pimexa ens especialitzem en l'enginyeria i disseny per a la implementació de solucions integrals de sistemes contra incendis.

Més informació
Instalaciones de PCI

Instal·lacions de PCI

En Pimexa oferim solucions en tota mena d'instal·lacions dels diferents sistemes de Protecció Contra Incendi (PCI).

Més informació

Empresa de Protecció Contra Incendis Barcelona

Empresa PCI amb Presència en tota Catalunya

Descobreix el nostre mapa interactiu!

Delegació Central

P.I. La Carrerada: La Carrerada, 41, 08793 Avinyonet del Penedès.

Delegacions Catalunya

Barcelona / Gavà / Granollers / Martorell / Tarragona Terrassa / Valls / Vilafranca del penedés

Sol·licita pressupost

  Empresa

  Contacte

  Comentem

  Accepto les condicions de la Política de privacitat