Quins factors de risc d’incendi existeixen?

5 octubre, 2023 | General

A Pimexa, especialistes en sistemes de protecció contra incendis, sabem com són d’essencials la prevenció i la comprensió dels incendis.

Per aquesta raó, ens comprometem a oferir solucions integrals personalitzades per protegir els actius i, el més important, les persones. Vols conèixer els factors de risc d’incendi que existeixen? Continua llegint!

 

Per què es produeix un incendi?

Un incendi es pot definir com a un foc incontrolat. El foc és una reacció química basada en fenòmens d’Oxidació-reducció fortament exotèrmics, que es produeixen a causa d’un gran despreniment de llum i calor. Perquè aquesta reacció es manifesti és necessari comptar amb material “oxidant” (com ara l’oxigen) i un altre “reductor” (diferents tipus de combustibles sòlids, líquids o gasosos).

Què es necessita per a què es produeixi un incendi?

Perquè es desencadeni un incendi, és necessari que es presentin certs elements o condicions. Aquests elements són:

 • Combustible: materials susceptibles de ser oxidats o cremats, poden ser sòlids (com ara la fusta o el paper), líquid (benzina o alcohol) o gasosos (butà o metà). Inclús, alguns metalls, com ara l’alumini o el sodi, poden ser inflamables.
 • Comburent: generalment, l’oxigen de l’aire. No obstant això, existeixen altres agents que, al barrejar-se amb el combustible, provoquen la seva combustió.
 • Energia d’activació: calor necessària per activar la reacció. Aquesta energia pot provenir de diferents fonts, denominades “focs d’ignició”.

A aquests tres factors se’ls suma un quart: la reacció en cadena, provocada per l’autoinflamació de gasos despresos pel combustible. Aquests quatre factors conformen el “tetraedre del foc”.

Propagació de l’incendi

Un incendi pot propagar-se de diverses maneres:

 • Radiació: transmissió de la calor mitjançant ones.
 • Conducció: la calor es transfereix a través d’un medi conductor.
 • Convecció: transmissió de calor mitjançant un fluid en moviment.

Sistemes de protecció

 1. Protecció passiva: orientada a evitar la propagació del foc, sigui horitzontalment o verticalment. S’aplica resistència al foc en materials i s’estableix protecció estructural per dificultar l’avançament del foc.
 2. Senyalització: de visibilitat fàcil i comprensió per guiar i prevenir comportaments arriscats.
 3. Enllumenat d’emergència: garanteix un nivell mínim d’il·luminació en situacions d’emergència i en àrees vitals.
 4. Sistema de Detecció i alarma: pot ser manual o automàtica. Augmenta la rapidesa de detecció i permet una resposta més eficient davant d’incendis.
 5. Sistemes d’extinció: busquen eliminar un o més elements del tetraedre del foc. Hi ha diferents sistemes d’extinció, com ara l’aigua, CO2, escumes i agents extintors gasosos. Aquests sistemes d’extinció poden ser manuals o automàtics, i fixos o mòbils. Entre aquests sistemes estan els extintors, hidrants, les columnes seques, les boques d’incendi i els sistemes de ruixadors automàtics, entre d’altres.

No et perdis el nostre article “Tipus de sistemes de detecció contra incendis”.

Pimexa, la teva prevenció de qualitat contra incendis

La prevenció és la clau per minimitzar els riscos relacionats amb els incendis. A Pimexa oferim solucions integrals per garantir la seguretat. Creiem que un entorn segur no només protegeix béns materials, sinó també vides. Contacta amb nosaltres i descobreix com podem ajudar-te a crear un espai segur!