Què és la sectorització contra incendis?

9 abril, 2024 | Instal·lacions PCI

Podria el teu edifici resistir un incendi sense patir danys significatius? La clau està en la sectorització contra incendis

A Pimexa t’expliquem com aquesta tècnica pot salvar vides i propietats. Continua llegint!

 

Què és la sectorització contra incendis

La sectorització contra incendis, que es realitza segons la normativa CTE i RSCIEI, és una tècnica de protecció passiva essencial en la construcció d’edificis i estructures per contenir i limitar la propagació del foc i el fum. 

Mitjançant la creació de compartiments o sectors delimitats per barreres resistents al foc, com ara parets, pisos i portes tallafocs, aquest mètode procura confinar el foc en el seu origen, tot facilitant una evacuació més segura dels i les ocupants, i una intervenció més eficaç per part dels serveis d’emergència. 

A més de salvaguardar vides, ajuda a minimitzar els danys materials, tot prevenint la propagació de les flames a altres àrees.

 

Beneficis de la sectorització d’incendis

La sectorització eficaç permet no només contenir el foc en el seu punt d’origen, sinó també limitar-ne el desenvolupament, la qual cosa evitarà danys estructurals significatius i reduirà les pèrdues materials. Aquesta contenció eficient és crucial per preservar no només la integritat de l’edifici, sinó també els béns i actius que hi són dins.

Localitzant i centralitzant el foc en una àrea específica, la sectorització contra incendis contribueix a una important reducció dels costos associats amb la reparació i rehabilitació postincendi. En focalitzar el dany, es facilita una recuperació més ràpida i econòmica de l’edifici, la qual cosa representa un avantatge econòmic considerable per als propietaris/ a les propietàries i gestors/es d’edificacions.

 

Com implementar correctament la sectorització contra incendis?

La implementació efectiva de la sectorització contra incendis implica assegurar que les parets i terres dels compartiments posseeixin una resistència al foc d’acord amb el tipus d’edificació i conforme a les normatives aplicables, com ara les reglamentacions espanyoles

1. Planificació i disseny

 • Avaluació del risc d’incendi: realitzar una anàlisi de risc d’incendi per identificar les àrees de més risc i les necessitats específiques de sectorització.
 • Compliment normatiu: assegurar que el disseny compleix amb les normatives locals i internacionals rellevants en matèria de resistència al foc i seguretat.
 • Disseny de compartimentació: definir els compartiments o sectors de l’edifici, tenint en compte l’ús de l’espai, l’ocupació màxima, i les rutes d’evacuació.
 • Selecció de materials: triar materials de construcció i acabats amb les classificacions de resistència al foc adequades per a parets, portes, sostres i terres.

2. Instal·lació de barreres i segellat

 • Parets i terres resistents al foc: construir parets i terres que separin els diferents sectors amb materials que compleixin o excedeixin les especificacions de resistència al foc requerides.
 • Portes tallafocs: instal·lar portes tallafocs que es tanquin automàticament en cas d’incendi, amb classificacions de resistència al foc que corresponguin a l’àrea que protegeixen.
 • Segellat de penetracions: assegurar que totes les penetracions a través de les barreres contra incendis (per cables, canonades, etc.) estiguin correctament segellades amb materials adequats per mantenir la integritat de la barrera.

3. Sistemes de detecció i alarma

 • Instal·lar sistemes de detecció d’incendis: col·locar detectors de fum i calor a àrees estratègiques per a una detecció primerenca del foc.
 • Sistema d’alarma d’incendis: garantir que l’edifici estigui equipat amb un sistema d’alarma audible i visible per facilitar l’evacuació en cas d’emergència.

4. Senyalització i rutes d’evacuació

 • Senyalització adequada: instal·lar senyalització clara i luminescent que indiqui les rutes d’evacuació i la ubicació de les sortides d’emergència.
 • Accessibilitat de sortides d’emergència: assegurar que les sortides d’emergència estiguin lliures d’obstruccions i siguin fàcilment accessibles des de qualsevol punt dins del sector.

5. Formació i manteniment

 • Formació del personal i ocupants: realitzar sessions de formació regulars sobre procediments d’evacuació i l’ús d’equips de seguretat contra incendis.
 • Manteniment regular: establir un programa de manteniment per inspeccionar i provar regularment les barreres contra incendis, portes tallafocs, sistemes d’alarma i detecció, i assegurar el seu correcte funcionament.

Més informació sobre

Instal·lació de sistemes de Protecció Contra Incendis

Veure més

La sectorització contra incendis no és només una mesura de seguretat; és una inversió en la tranquil·litat i en el futur del teu edifici. Adoptar aquesta estratègia significa comprometre’s amb la innovació i la prevenció en la seva màxima expressió. 

A Pimexa, oferim solucions d’avantguarda i un manteniment preventiu incomparable, que garanteix la seguretat i durabilitat del teu patrimoni.

No deixis que un incendi t’agafi de sorpresa! Amb Pimexa, protegeixes allò que més valor té, tot posant la teva seguretat en el centre de la nostra atenció.