Normativa de les portes contra incendis

11 desembre, 2023 | Enginyeria i disseny PCI

Les portes contra incendis, també conegudes com a portes tallafocs, són elements essencials en la prevenció i contenció d’incendis. Aquestes portes estan dissenyades per resistir altes temperatures i retardar la propagació del foc, el fum i la calor en un edifici. La seva funció principal és proporcionar una via segura d’evacuació i permetre als ocupants escapar d’un edifici en cas d’incendi, al mateix temps que limiten la propagació del foc i minimitzen els danys a la propietat. 

 

Normativa europea 

  • EN 1634-1: aquesta norma estableix els requisits de resistència al foc i la durabilitat de les portes tallafocs i els seus elements. 
  • EN 16034: aquesta norma és especialment rellevant, ja que estableix el marcatge CE obligatori de les portes tallafocs. Per fer-ho, la norma estableix els requisits que han de complir quant a rendiment i seguretat, de tal manera que facilitin la transparència i el compliment rigorós de la certificació de les portes tallafocs en tots els estats pertanyents a la comunitat europea. 

 

Normativa nacional 

  • Codi tècnic de l’edificació (CTE): el CTE estableix els requisits tècnics mínims que han de complir els edificis a Espanya, inclosa la resistència al foc de les portes tallafocs. 
  • Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI): Aquest reglament estableix requisits específics per a la seguretat contra incendis a instal·lacions industrials i comercials, inclosa la instal·lació de portes tallafocs. 
  • Reglament de seguretat contra incendis en els edificis (RSCIEB): Aquest reglament estableix els requisits de seguretat contra incendis en edificis d’ús residencial, públic i comercial, inclosa la instal·lació i el manteniment de portes tallafocs. 

 

Requisits fonamentals 

Alguns dels requisits essencials que cal complir per a les portes contra incendis a Espanya inclouen: 

  • Resistència al foc: les portes tallafocs han de ser capaces de resistir el foc durant un període de temps específic, segons la classificació requerida. 
  • Autotancament: han de comptar amb dispositius de tancament automàtic per garantir que la porta es tanqui després del seu ús. 
  • Marcatge CE: tal com hem mencionat abans, les portes han de dur el marcatge CE, que indica que compleixen amb els requisits de seguretat i rendiment. 
  • Manteniment regular: és essencial dur a terme un manteniment regular per garantir que les portes continuïn funcionant correctament i compleixin amb els estàndards de seguretat. 

 

Inspecció i manteniment 

A més de la instal·lació i el compliment de les normatives, és important destacar la necessitat d’inspeccionar i mantenir regularment les portes contra incendis. La UNE 23740-1 estableix els requisits específics d’instal·lació, ús i manteniment de les portes tallafocs. Com a elements de protecció passiva, la inspecció i el control d’aquesta mena de tancament han de registrar-se i, sempre que es pugui, es recomana que el manteniment el realitzi un equip de professionals. 

És essencial dur a terme la inspecció regular de tots i cadascun dels components i accessoris de la porta contra incendis. Atès que algunes parts poden estar deteriorades o no ser eficaces, és fonamental identificar i corregir qualsevol problema que pugui comprometre la seguretat en cas d’un incendi. 

 

Les portes tallafocs han d’estar tancades? 

Les portes contra incendis sí que han d’estar tancades per seguretat. És un problema comú que les portes d’accés a escales es deixin obertes a causa del pas constant de persones. Tot i això, aquest és un problema que posa en risc la seguretat de tothom qui circula a l’edifici. 

Hi ha situacions en què les portes han de romandre obertes a causa de les condicions de l’edifici. En aquests casos, es fa servir un electroimant per a porta tallafocs, el qual ajuda a mantenir-les obertes. Tot i això, aquests dispositius estan dissenyats per detectar la presència de foc o fum i tancar les portes automàticament en cas d’emergència

És fonamental recordar que, en cas d’un incendi, les portes obertes no podran complir amb la funció per a la qual van ser dissenyades, fet que permetria que el foc es propagués sense control per totes les seccions de l’edifici. Per tant, és crucial mantenir les portes contra incendis tancades per garantir la seguretat de tots els ocupants de l’edifici en cas d’una emergència. 

Més informació sobre

Consultoria i enginyeria de Protecció Contra Incendis

Veure més

Pimexa, tranquil·litat total en matèria de seguretat contra incendis 

A Pimexa som experts en instal·lacions contraincendis i oferim solucions integrals. Per a nosaltres la seguretat és primordial, i l’objectiu de Pimexa és brindar-te solucions en les quals puguis confiar, per protegir allò que més t’importa.