Com és un pla d’evacuació d’incendis?

5 febrer, 2024 | Enginyeria i disseny PCI

Un incendi no avisa, però tu pots estar-hi preparat/da. Descobreix a Pimexa com un bon pla d’evacuació pot garantir la seguretat en un hàbit diari.

 

Definició i responsabilitat legal

Un pla d’evacuació d’incendis és un conjunt de procediments detallats dissenyats per evacuar de manera segura totes les persones d’un edifici en cas d’incendi o una altra emergència. 

Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, la responsabilitat d’implementar aquest pla recau en l’empresari. Aquest pla no només és un requisit legal, sinó una eina vital per garantir la seguretat de les i els treballadors.

 

Disseny del pla

L’elaboració d’un pla d’evacuació ha de ser realitzada preferentment per experts en la matèria. Els elements crítics inclouen:

  1. Plans detallats: han de mostrar l’edifici, les rutes d’evacuació, punts de trobada, ubicació d’equips de protecció i senyalitzacions d’emergència.
  2. Identificació de riscos: classificació de riscos interns i externs per la seva gravetat i l’impacte potencial.
  3. Procediments específics: instruccions clares sobre com actuar en diferents tipus d’emergències.

Rols i responsabilitats

Designar un coordinador o coordinadora general d’emergències és fonamental. Aquesta persona, juntament amb un equip d’actuació, tindrà responsabilitats específiques com ara revisar que ningú quedi a l’edifici i tancar accessos i sistemes crítics.

Preparació i formació

Una part crucial del pla és la formació del personal. Això inclou des de coneixements bàsics de prevenció d’incendis fins a primers auxilis, impartits per professionals acreditats/des. Els simulacres regulars són fonamentals per assegurar la familiaritat del personal amb el pla.

Actualització i millora contínua

Un pla d’evacuació no és estàtic. Cal revisar-lo i actualitzar-lo periòdicament, especialment després de canvis significatius en l’estructura de l’edifici o de l’equip.

Difusió i conscienciació

És essencial que tot l’equip conegui el pla d’evacuació. Això s’aconsegueix a través d’una comunicació interna efectiva i la inclusió del pla en la cultura de seguretat de l’empresa.

 

Per tant, un pla d’evacuació d’incendis ben dissenyat i correctament implementat és un component crucial de la seguretat laboral. Més enllà de complir amb una obligació legal, representa un compromís amb la protecció de la vida i la salut del teu equip. 

Més informació sobre

Consultoria i enginyeria de Protecció Contra Incendis

Veure més

La prevenció és la millor protecció amb Pimexa

Amb més de 25 anys d’experiència, a Pimexa oferim un servei integral que inclou disseny, instal·lació i manteniment de sistemes contra incendis, sempre de conformitat amb les normatives més recents.

El nostre enfocament proactiu en manteniment preventiu i actualització constant en la legislació de seguretat garanteix la màxima eficàcia en la protecció contra incendis. 

Tria Pimexa per a la creació d’un entorn segur! Perquè a Pimexa, creiem fermament que prevenir és protegir.