En què consisteix un projecte contra incendis i quan es necessita?

19 novembre, 2023 | Enginyeria i disseny PCI

Alguna vegada t’has preguntat què manté a ratlla les devastadores flames en edificis i estructures? No és només sort o coincidència, és el resultat d’una planificació meticulosa i estratègica: un projecte contra incendis.

A PIMEXA, amb més de 25 anys d’experiència en l’enginyeria i disseny PCI (Protecció Contra Incendis), entenem la seva importància i la de la seva implementació. Ara bé, en què consisteix exactament un projecte contra incendis i quan cal implementar-lo?

 

Què és un projecte contra incendis?

Un projecte contra incendis és un conjunt de plànols, càlculs i especificacions tècniques que determinen com cal protegir una estructura o recinte contra el foc. Aquest projecte contempla des de la identificació de riscos i càrrega de foc, fins al disseny de sistemes de detecció, alarma i extinció d’incendis.

5 components clau d’un projecte contra incendis

  1. Disseny d’instal·lacions contra incendis: es determina quin tipus de sistemes (ruixadors, extintors, mànegues, entre altres) són els més adequats segons les característiques del lloc.
  2. Càlculs de càrrega de foc: s’avalua la quantitat de combustible present en una instal·lació, fet que permet dimensionar adequadament els sistemes de protecció.
  3. Auditories de necessitats: es revisa la infraestructura existent i s’identifiquen les necessitats reals en matèria de protecció contra incendis.
  4. Càlculs hidràulics: es dimensionen les xarxes d’aigua per determinar els cabals i les pressions necessàries perquè els sistemes d’extinció funcionin eficientment.
  5. Memòries tècniques: documentació detallada que descriu tots els sistemes i components a instal·lar, així com el seu funcionament.

Quan es necessita un projecte contra incendis?

La necessitat d’un projecte contra incendis es determina en funció de diversos factors:

  • Tipus d’edificació: no és el mateix protegir un habitatge unifamiliar que una fàbrica o un magatzem logístic.
  • Normativa i legislació vigent: en molts països, per a determinats tipus d’edificacions o activitats, és obligatori comptar amb sistemes de protecció contra incendis.
  • Càrrega de foc: les edificacions amb alta càrrega de foc, com ara magatzems o materials inflamables, requereixen sistemes més robustos.
  • Requisits de les asseguradores: per obtenir assegurances amb primes raonables, les companyies sovint exigeixen la implementació de mesures de protecció contra incendis.
  • Interès propi: fins i tot si no és un requisit legal o de l’asseguradora, qualsevol propietari o administrador conscient de la seguretat voldrà protegir la seva inversió i les persones que hi viuen o hi treballen.

Més informació sobre

Consultoria i enginyeria de Protecció Contra Incendis

Veure més

A PIMEXA, el nostre objectiu és brindar solucions integrals en matèria de protecció contra incendis, per garantir que cada projecte sigui eficient, segur i compleixi amb totes les normatives vigents. Perquè per a nosaltres, la seguretat mai no és una opció, és una prioritat.