Què és una columna seca contra incendis?

20 juliol, 2023 | Instal·lacions PCI

Quan es tracta de protegir les nostres vides i propietats contra el risc d’incendis, comptar amb un sistema adequat de detecció i extinció és de vital importància. Entre les diferents solucions disponibles destaca la columna seca contra incendis

En aquest article de PIMEXA, especialistes en detecció d’incendis, et parlarem en detall de la columna seca, com funciona i per què és una tria popular en el disseny, instal·lació i manteniment de sistemes de detecció d’incendis.

 

Característiques d’una columna seca

La columna seca és un component fonamental dels sistemes de protecció contra incendis, i el seu objectiu és subministrar aigua de manera ràpida i eficient en cas d’emergència. Es tracta d’una instal·lació específica implementada en edificis amb altures que oscil·len entre els 15 i 24 metres, i la seva finalitat principal radica en facilitar el transport d’aigua des dels camions de bombers fins a tots els nivells de l’edifici.

A diferència d’altres sistemes, com ara les columnes humides o els ruixadors automàtics, la columna seca no conté aigua permanentment en el seu interior. En comptes d’això, es manté buida i llesta per ser connectada a una font d’aigua externa, com un camió de bombers.

L’objectiu principal d’una columna seca és proporcionar una font d’aigua d’alta pressió als equips d’extinció d’incendis, la qual cosa permet una resposta ràpida i efectiva davant un foc. 

La columna seca no només duu a terme un paper fonamental en la distribució de l’aigua per tota la infraestructura i assegura un flux i una pressió adequats, sinó que també agilitza les tasques dels bombers quan s’enfronten a un incendi. En eliminar la necessitat de desplegar les mànegues al llarg de les escales, els permet accedir a totes les àrees de l’edifici sense restriccions, i d’aquesta manera optimitzar el temps de resposta i l’eficiència operativa.

 

En quins edificis cal instal·lar una columna seca?

La instal·lació de columnes seques es requereix en diversos tipus d’edificis segons el que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació, específicament en el seu Document Bàsic de Seguretat contra Incendis. A continuació, es detallen les situacions en què és obligatori instal·lar columnes seques:

  • En tots els edificis amb una altura d’evacuació de més de 24 metres.
  • En hospitals amb una altura d’evacuació que de més de 15 metres.
  • En garatges o aparcaments amb més de tres plantes sota rasant o més de quatre plantes per sobre del nivell del terra. En aquests casos, cal col·locar preses d’aigua a totes les plantes.
  • En establiments industrials amb un nivell de risc intrínsec mitjà o alt i una altura d’evacuació de més de 15 metres. En aquest context, les preses d’aigua han d’estar ubicades a les caixes d’escala o a vestíbuls de fàcil accés

A més, les columnes seques també poden ser utilitzades en edificacions residencials, com ara habitatges unifamiliars o edificis d’apartaments o pisos, sempre que l’altura d’evacuació superi els 24 metres.

És important destacar que el compliment d’aquestes normatives garanteix la seguretat contra incendis en els edificis. En cas que no sigui factible instal·lar una columna seca a causa de la ubicació de l’edifici o de la disponibilitat de serveis públics d’extinció, els municipis poden optar per la instal·lació de boques d’incendi.

 

Com funciona una columna seca? 

La columna seca consta d’una canonada vertical, generalment d’acer, que s’estén des de la planta baixa fins als pisos superiors de l’edifici. A cada pis s’instal·len preses de connexió equipades amb vàlvules d’obertura ràpida. Durant una emergència, els bombers poden connectar la seva mànega al punt d’accés més proper i obrir la vàlvula corresponent. L’aigua flueix, doncs, a través de la columna seca cap a les àrees afectades pel foc, la qual cosa permet una resposta immediata per controlar i extingir les flames.

El principal avantatge de les columnes seques és la seva capacitat per proporcionar un subministrament d’aigua ràpid i potent a llocs on no es disposa de pressió adequada. Com que no tenen aigua estancada en el seu interior, també es minimitza el risc de congelació en climes freds, fet que garanteix el seu funcionament òptim en tot moment. A més, les columnes seques són fàcils de mantenir, la qual cosa les converteix en una opció popular en la indústria de la detecció d’incendis.

 

Manteniment de columnes seques

El manteniment de les columnes seques és fonamental per al seu correcte funcionament. D’acord amb el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 513/2017), cal realitzar un manteniment cada sis mesos. Durant aquest procés es verifica l’adequat funcionament de tapes, l’accessibilitat de l’entrada, la senyalització correcta i l’estat de les claus de connexió.

Més informació sobre

Instal·lació de sistemes de Protecció Contra Incendis

Veure més

Especialistes en seguretat contra incendis

A PIMEXA comprenem la importància de comptar amb sistemes de seguretat contra incendis eficients i segurs per garantir la seguretat del teu entorn. És per això que hem creat el Departament de Manteniment Preventiu i Correctiu, conformat per destacats professionals amb àmplia experiència en el sector.

El nostre compromís és brindar als nostres clients i clientes un servei complet, i això inclou el manteniment preventiu i correctiu dels sistemes de Protecció Contra Incendis, Seguretat i Comunicacions, d’acord amb les normatives vigents que exigeixen un compliment estricte.

A PIMEXA ens esforcem per oferir un enfocament integral, per la qual cosa també considerem la possibilitat de proporcionar un Servei d’Assistència Tècnica 24 hores, personalitzat per a cada cas segons les necessitats particulars de cada client. Sabem que la seguretat no pot esperar i, per tant, estem disponibles en qualsevol moment per brindar-te el suport i la tranquil·litat que necessites.

Confia en PIMEXA per protegir el que més importa!