Senyalització contra incendis: tipus i normatives

14 agost, 2023 | General

La missió de PIMEXA ha estat protegir vides i béns durant més de 25 anys amb la instal·lació i manteniment de sistemes especialitzats contra incendis, seguretat i comunicacions. 

Per aquest motiu, som conscients que un dels elements que no pot faltar en qualsevol pla de prevenció i protecció contra incendis és la senyalització. En aquest article volem parlar-te dels tipus de senyalització contra incendis més comuns i les normatives vigents a Espanya que has de tenir en compte.

 

Tipus de senyalització contra incendis

Senyals de socors

Aquests senyals tenen com a objectiu alertar les persones sobre la ubicació d’equips, sortides d’emergència i rutes d’evacuació en cas d’incendi. Utilitzem colors i formes específiques perquè siguin fàcilment reconeixibles. Per exemple, el color vermell i les formes geomètriques indiquen equips de lluita contra incendis, mentre que les fletxes indiquen les rutes d’evacuació.

Senyals de prohibició

El color vermell indica socors i també prohibició i, per tant, aquests senyals prohibeixen certes accions que podrien augmentar el risc d’incendi o dificultar l’evacuació. Per exemple, “Prohibit fumar” o “No obriu en cas d’incendi”.

Senyals fotoluminescents

També coneguts com a senyals luminescents, aquests senyals són visibles a la foscor, ja que absorbeixen la llum i l’emeten en cas que es talli la il·luminació. Són de vital importància en situacions de fum dens o manca de llum, ja que guien a les persones cap a les sortides de manera segura.

Senyals d’obligació

Aquests senyals acostumen a ser de color blau i indiquen accions obligatòries que cal seguir en cas d’incendi. Per exemple, “No utilitzeu l’ascensor en cas d’incendi” o “Mantingueu la porta tancada”.

Senyals d’advertències

Els senyals d’advertències són de color groc, que acostuma a combinar-se amb el color negre. Es fan servir per advertir de riscos com ara materials inflamables, desnivells, portes, tapes, barreres, etc.

 

Normatives vigents a Espanya

Per garantir una senyalització contra incendis efectiva i homogènia en tot el territori espanyol, cal que seguim les normatives establertes. Les principals normatives que s’apliquen són les següents:

  • Reial decret 485/1997, de 14 d’abril: aquest decret aprova el Reglament de protecció contra incendis, el qual estableix les condicions i requisits mínims que han de complir les instal·lacions per a la protecció contra incendis en els edificis.
  • Norma UNE 23033:1981: aquesta norma regula la senyalització de seguretat contra incendis en els llocs de treball, tot establint els tipus de senyals i les seves característiques.
  • Norma UNE 23034:1988: especifica les formes, dimensions i colors dels senyals fotoluminescents utilitzats en la senyalització de seguretat contra incendis.
  • Codi Tècnic de l’Edificació (CTE): tot i que no es tracta d’una normativa específica sobre senyalització, el CTE estableix requisits bàsics de seguretat en cas d’incendi que han de complir les edificacions a Espanya.

PIMEXA: prevenció i seguretat en cas d’incendis

La senyalització contra incendis té un paper fonamental en els plans d’emergència, ja que facilita l’evacuació i la ràpida resposta davant un conat d’incendi. Recorda que la senyalització ha d’estar sempre en bon estat, visible i correctament ubicada perquè compleixi la seva funció en cas de necessitat.

Si necessites assessorament sobre senyalització contra incendis o qualsevol altre aspecte relacionat amb la protecció contra incendis, no dubtis a contactar amb el nostre equip de PIMEXA. La nostra experiència i coneixement ens avalen com a líders en el sector, i estarem encantats d’ajudar-te a enfortir la seguretat en el teu entorn. 

La prevenció és la clau per evitar tragèdies, i a PIMEXA treballem incansablement per protegir el que més importa: la teva tranquil·litat i benestar.

¿Vols saber més sobre enginyeria contra incendis? Fes clic aquí