Què és la protecció passiva contra incendis?

5 gener, 2024 | Instal·lacions PCI

Alguna vegada t’has preguntat per què alguns edificis resisteixen millor els incendis que altres? La resposta no sempre es troba en els sistemes d’alarma o extintors, sinó en una cosa molt més fonamental: la protecció passiva contra incendis. Però, què és exactament i com funciona per salvar vides? T’ho expliquem a Pimexa.

Què és la protecció passiva contra incendis?

La protecció passiva contra incendis es refereix als elements constructius i de disseny integrats en l’estructura d’un edifici per resistir, contenir o retardar la propagació del foc. A diferència de la protecció activa (com ara els extintors o sistemes de ruixadors), la protecció passiva no requereix activació o intervenció humana.

Components clau de la protecció passiva

 • Materials resistents al foc: ús de materials que poden suportar altes temperatures sense col·lapsar o contribuir a la propagació del foc.
 • Compartimentació: creació de barreres físiques, com ara murs i portes tallafocs, per limitar la propagació del foc i el fum.
 • Segellat de passos: utilització de materials especials per segellar passatges de cables i canonades, per evitar la propagació del foc a través d’aquests conductes.
 • Recobriments intumescents: pintures o revestiments que s’expandeixen amb la calor, i que proporcionen una capa aïllant per protegir l’estructura subjacent.

Importància de la protecció passiva

La protecció passiva és essencial per:

 1. Garantir la integritat estructural de l’edifici.
 2. Proporcionar temps valuós per a l’evacuació segura d’ocupants.
 3. Facilitar les tasques dels serveis d’emergència.

Normatives i certificacions

A Espanya, les normatives de construcció i seguretat exigeixen determinats nivells de protecció passiva contra incendis. La certificació d’aquests sistemes és crucial per complir amb els estàndards de seguretat.

Més informació sobre

Instal·lació de sistemes de Protecció Contra Incendis

Veure més

Pimexa: experts en protecció passiva contra incendis

A Pimexa, ens especialitzem en solucions personalitzades de protecció passiva contra incendis, combinant experiència i tecnologia avançada per garantir la seguretat del teu edifici. Oferim:

 • Projectes personalitzats: dissenys a mesura que s’adapten a les necessitats específiques de cada client i edificació.
 • Ignifugació avançada: tractaments especialitzats per a materials que redueixen la seva inflamabilitat i protegeixen l’estructura de l’edifici.
 • Sectorització d’incendis: sistemes eficaços per aïllar àrees i prevenir la propagació del foc, i així mantenir la integritat estructural.
 • Evacuació de fums efectiva: sistemes moderns per controlar la temperatura i evacuar fums, per assegurar un ambient segur per a l’evacuació.

Tria Pimexa per a una protecció integral i de confiança contra incendis. Protegim el teu edifici, salvaguardem vides.